bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động huyện Long điền trao quyết định thành lập CĐCS năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023. thực hiện chỉ tiêu về thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên năm 2023 của LĐLĐ tỉnh giao.

Liên đoàn Lao động huyện Long Điền đã vận động và thành lập 02 CĐCS và trao quyết định thành lập 02 CĐCS gồm: Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Long Hải, tại thị trấn Long Hải với 46 công đoàn viên; tại Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Vũ Sơn, ở thị trấn Long Điền với 15 công đoàn viên.

Đồng chí Kiều Minh Sơn chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền trao Quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Long Hải.

Hồng Linh


Bài viết liên quan