bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Sáng ngày 26/10/2023, Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức công đoàn cơ sở cho 250 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT và cán bộ phụ trách kiểm tra của các CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Hồng Vân – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh cũng là báo cáo viên của lớp tập huấn đã triển khai các nội dung: Công tác tổ chức của CĐCS; chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra, các quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các bước tiến hành kiểm tra tài chính, Điều lệ công đoàn, các mẫu biểu, văn bản mới liên quan …

Hình ảnh tại lớp tấp huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức CĐCS, công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn, góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

                                                                                                              Vũ Văn


Bài viết liên quan