bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật năm 2023

Sáng ngày 15/9/2023, Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chứng thực bản sao điện tử, hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến năm 2023 cho 200 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên BCH công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Trần Nam – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Xuyên Mộc đã tuyên truyền phổ biến đến đại biểu về một số quy định của các chính sách, pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, những quy định riêng đối với lao động nữ, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mức đóng, điều kiện và mức hưởng quyền lợi về chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất khi tham gia BHXH, mức hưởng trong Khám chữa bệnh khi tham gia BHYT…

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Trần Thu Hà – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc cũng đã phổ biến đến các đại biểu nội dung liên quan đến chứng thực bản sao điện tử, hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc đảm bảo chế độ về thời gian và quyền lợi nghỉ phép năm, chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ thai sản, trợ cấp thất nghiệp, công tác bố trí và quyền lợi được huởng cho giáo viên khi trực hè, độ tuổi nghỉ hưu và chế độ nghỉ hưu…

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ sử dụng Lao động và tăng cường hiểu biết chính sách pháp luật cũng như quyền lợi tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên và người lao động. Giúp cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) hiểu rỏ về chứng thực bản sao điện tử, hộ tịch và các tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thủ tục chứng thực bản sao điện tử, hộ tịch.

                                                                                                              Vũ Văn


Bài viết liên quan