bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: tổ chức Kiểm tra CĐCS năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 19/3/2024 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động huyện và Quyết định số 39/QĐ-LĐLĐ ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về việc Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoạt động tài chính Công đoàn năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 đối với 16 CĐCS.

Công tác kiểm tra thực hiện từ ngày 23.4.2024 đến ngày 03.5.2024 với các nội dung: việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam từ đầu năm 2023 đến 31/3/2024; kiểm tra về hiệu quả hoạt động công đoàn, việc quản lý thu, chi tài chính chứng từ kế toán năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện nguyên tắc tài chính Công đoàn. Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các Quy chế tại đơn vị.

                             Hình ảnh tại 01 buổi kiểm tra

Qua 03 ngày kiểm tra, đa số các CĐCS trực thuộc đều thực hiện đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn cấp trên đến các tổ và đoàn viên công đoàn; xây dựng các quy chế theo quy định và thực hiện theo quy chế đã đề ra; tổ chức sinh hoạt  đúng thời gian, nội dung thiết thực; hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ; tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2023- 2024; vận động CBVC,NLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Ngành, của Công đoàn cấp trên tổ chức, nhất là thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, thực hiện tốt “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện như hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”……Các đơn vị đều thực hiện việc lập dự toán vào đầu năm, thực hiện thu chi đúng quy định, chứng từ cập nhật đầy đủ, kịp thời, quyết toán đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít đơn vị mặc dù thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhưng việc ghi chép trong biên bản hội họp còn sơ sài, chứng từ chi chưa đúng quy định, công tác thông tin báo cáo còn chậm……

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và sẽ xem xét tổ chức phúc tra việc khắc phục của các CĐCS trong thời gian tới.

                                                                                                        Vũ Văn


Bài viết liên quan