bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu chú trọng xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động

Trong những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ Thành phố Vũng Tàu đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố.

Liên đoàn Lao động Thành phố Vũng Tàu luôn xác định CNVCLĐ là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là lực lượng nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đời sống văn hóa trong CNVCLĐ là các sinh hoạt văn hóa gắn liền với địa bàn cư trú, nơi làm việc. Quán triệt quan điểm của Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã có những biện pháp chỉ đạo tích cực phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, do đó trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hoá của CNVCLĐ trong thành phố luôn được cải thiện, tạo môi trường lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội góp phần nâng cao đời sống văn hoá của địa phương.

 

Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Tuyên Giáo LĐLĐ Tỉnh BR-VT chụp hình lưu niệm
cùng đoàn vận động viên LĐLĐ TP Vũng tàu tham dự Hội Thao CNVC LĐ tỉnh BR-VT.

Dưới sự hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chỉ đạo của Thành Ủy  các cấp Công đoàn thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu vượt khó vươn lên. Trong đó, công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cũng được chú trọng. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp tham gia cùng cấp ủy Đảng xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng tổ chức các hoạt động VHTT trong CNVCLĐ, đăng ký phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp chuẩn Văn Hóa. Tại các CĐCS đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa cơ quan,doanh nghiệp lành mạnh, trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương, pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, CNLĐ lành nghề, có nếp sống văn hóa và tác phong công nghiệp; xây dựng, giữ vững thương hiệu, sản phẩm; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp – an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn Thành phố Vũng Tàu còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tham mưu cùng Thành Ủy tổ chức đồng diễn áo dài nhân kỷ niệm 8/3  thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu tổ chức Họp mặt giao lưu nữ đoàn viên tiêu biểu kết hợp
trao tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn  nhân kỷ niệm  20/10 năm 2022

Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu tham gia đồng diễn áo dài nhân kỷ niệm 8/3 năm 2021

Định kỳ hằng năm, các Hội thi CNVC LĐ Thanh lịch, Hội Thao CNVC LĐ, Hội Thi An toàn Giao Thông, Hội trại CNVC LĐ, tổ chức các buổi Tọa đàm, giao lưu nữ công đoàn viên tiêu biểu điển hình xuất sắc nhân dịp 8/3, 20/10, Liên hoan văn nghệ quần chúng được LĐLĐ thành phố duy trì có hiệu quả.Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần; thực hiện tốt phong trào rèn luyện sức khoẻ phục vụ lao động sản xuất; khuyến khích, động viên người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Sau đại dịch CoVid -19 phát huy thế mạnh các thành tích phong trào đã gầy dựng Trong năm 2022, các cấp Công đoàn trong thành phố đã sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Tháng công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…LĐLĐ TP Vũng tàu đã thành lập đoàn vận động viên thi đấu đạt giải nhất Hội Thao toàn tỉnh, Xây dựng và hướng dẫn vận động đoàn viên tích cực CĐCS luyện tập và chọn 5 video clip tham gia Hội thi Sáng tạo video clip thể dục giữa giờ cấp Tỉnh, Kết quả đạt 04 giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích do LĐLĐ Tỉnh tổ chức được chọn và gửi bài tham dự Hội thi toàn quốc do TLĐ Việt Nam phát động. Công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông, tạo thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông tiếp tục được triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ đạt hiệu quả thiết thực với kết quả cao.

LĐLĐ TP Vũng tàu tham dự Hội Thao CNVC LĐ tỉnh BR-VT đạt giải nhất toàn đoàn và nhiều giải phụ cao.

Đoàn viên tích cực tham gia luyện tập Hội thi Sáng tạo video clip thể dục giữa giờ do TLĐ phát động .

 Theo bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu cho biết trong những năm qua, đời sống văn hoá trong CNVCLĐ thành phố luôn được cải thiện, đổi mới và sáng tạo qua các Hội thi đã  tổ chức thành công cấp Thành Phố và các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ TP Vũng tàu luôn quan tâm và hướng về cơ sở nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động hưởng thụ văn hóa thông qua việc hướng dẫn khơi gợi,định hướng các ý tưởng cho CĐCS mạnh dạn tổ chức hoạt động lớn quy mô và bài bản hơn tại đơn vị mình từ đó đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, từ đó phát hiện được những nhân tố tích cực của các đoàn viên trong các hoạt động văn hoá, thể thao tham gia thi các Hội thi, hội diễn cấp Thành Phố  và  Tỉnh đạt thành tích, ra sức thi đua học theo  Bác .

Có thể thấy rằng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất n­ước là trách nhiệm của Đảng, Nhà n­ước, của các cấp Công đoàn và toàn xã hội. Đời sống văn hoá tốt sẽ tạo điều kiện phát triển các phẩm chất tốt đẹp của ngư­ời công nhân mới, tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển  kinh tế xã hội của từng địa phư­ơng, từng đơn vị. Và trong thời gian tới, các cấp Công đoàn thành phố Vũng Tàu sẽ phát huy hơn nữa trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động. Góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

                                                       Bài, ảnh: Trần Thị Thanh Thủy
                                           (Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Vũng Tàu)


Bài viết liên quan