bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã có 15 giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BRVT năm 2022 – 2023 đến từ các CĐCS trực thuộc, trong đó có 9 giải pháp đạt giải tại hội thi.

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khai thác và phát hiện các tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các trường, viện, trung tâm nghiên cứu,… trong và ngoài tỉnh, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XII năm 2022-2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh BR-VT đồng tổ chức

Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu đã triển khai các nội dung của hội thi đến các công đoàn cơ sở trực thuộc và sau 2 năm phát động đã có 15 bài dự thi đến từ các trường Trường mầm non Hoa phượng, Trường THCS Châu Thành, Trường Mầm non Châu Thành, Trường mầm non Lê kima, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Trường THCS Nguyễn An Ninh.


Sau khi Ban tổ chức các hội đồng thi thì toàn tỉnh đã có 59 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Kỳ thuật tỉnh BR-VT năm 2022-2023 trong đó Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu có 09 giải pháp của các đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc

Các giải pháp dự thi có tính sáng tạo, có tính mới so với các giải pháp đã có ở Việt Nam, không trùng với giải pháp của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước thời điểm nộp hồ sơ. Có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nối riêng, đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả. Giải pháp dự thi mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh xã hội, điều kiện sống, làm việc của con người.

Hội thi là hoạt động rất bổ ích, thú vị; đến với Cuộc thi, các thí sinh sẽ có cơ hội phát huy đam mê khoa học của bản thân.

 

Lưu Tuyên (Liên đoàn Lao động TPVT)


Bài viết liên quan