bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một phong trào học tập được thực hiện hàng năm theo từng chuyên đề. Nội dung chuyên đề năm 2024 là “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu”, đã được Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu triển khai tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Ông Trần Bá Việt, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Tam –  Báo cáo viên

          Hơn 300 học viên là các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra,  ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố và các cán bộ công đoàn từ các công đoàn cơ sở trực thuộc đã nghiêm túc nghiên cứu lĩnh hội về tri thức những kiến thức cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay do đó đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có nhận thức, thái độ, hành động đúng đắn, đi đầu, mở đường trong các phong trào, trên các lĩnh vực hoạt động.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu” đã củng cố niềm tin của cán bộ công đoàn và CNVCLĐ thành phố vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đƣơng đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

                                                                             Hoa Cẩm Chướng

                                                                   ( Phạm Thị Huế – LĐLĐ TPVT )


Bài viết liên quan