bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ: phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra pháp luật lao động tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn

Từ ngày 07/11/2023 đến ngày 11/11/2023, Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã tổ chức kiểm tra pháp luật lao động tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn gồm: Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phạm Khang, Công ty TNHH Kỹ Thuật Sơn Vũ, Công ty Cổ phần Khai Thác Cảng Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Hóa Chất Phú Thái, Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Hùng Vương, Công ty Cổ phần Phòng Khám Đa Khoa Đại Tòng Lâm.

Tại Các doanh nghiệp, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung theo quy định pháp luật như: việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện Luật Công đoàn.

 

Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật như: ký kết hợp đồng lao động, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện phòng cháy chữa cháy, công tác an toàn vệ sinh lao động, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động… Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn thiếu sót như: chưa xây dựng nội quy lao động, chưa xây dựng hệ thống thang bảng lương, chưa trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định. Đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện các nội dung còn thiếu sót.

Đồng thời thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành, Liên đoàn lao động thị xã đã tiếp cận doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động người lao động thành lập tổ chức công đoàn hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2023.

                                                                    Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan