bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động Thị xã Phú Mỹ phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra pháp luật lao động và nắm tình hình lương, thưởng tết Nguyên Đán năm 2024 tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 20/12/2023, Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã kiểm tra pháp luật lao động và nắm tình hình tiền lương, thưởng tết Nguyên đán tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Tại các doanh nghiệp, Liên đoàn lao động thị xã đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, đồng thời chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, nắm tình hình trả lương, kế hoạch thưởng tết và công tác chăm lo cho người lao động nhân dịp tết Nguyên dán Giáp Thìn năm 2024.

Kết quả kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện tốt pháp luật lao động và thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có xây dựng nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương nhưng chưa đúng quy định hiện hành. Đoàn đã hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành xây dựng lại. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng nợ lương người lao động. Các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và công khai thưởng tết Nguyên đán để người lao động yên tâm lao động sản xuất và chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc.

                                                                     Trần Tư Hồng Nhung     


Bài viết liên quan