bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động Thị xã Phú Mỹ : tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và người lao động năm 2022

Ngày 14/11/2022, tại Hội trường UBND thị xã Phú Mỹ, Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và người lao động năm 2022.Tham dự có gần 300 người là đại diện người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Hội nghị tập trung giải đáp các khó khăn, vướng mắc về các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật lao động, Luật công đoàn, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Hầu hết các ý kiến khó khăn, vướng mắc của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động đều được giải đáp, tháo gỡ và có hướng kiến nghị giải quyết. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động trong việc thực hiện Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật công đoàn trên địa bàn.

                                                                      Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan