bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện luật dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn cơ sở

Sáng ngày 19/7/2023, tại hội trường UBND thị xã, Liên đoàn lao động thị xã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các đồng chí cán bộ Công đoàn. Đồng chí Lê Văn Tám – báo cáo viên của ủy ban nhân dân thị xã trực tiếp triển khai nội dung hội nghị và có 150 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tám-báo cáo viên đã triển khai nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị được triển khai kịp thời nhắm góp phần tuyên truyền đến công đoàn cơ sở nắm và hiểu đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của CNVCLĐ, vai trò của công đoàn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan