bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động Thị xã Phú Mỹ: Tổ chức lớp tập huấn tài chính Công đoàn năm 2024

Sáng ngày 08/01/2024, tại Hội trường Công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn năm 2024. Tham dự có đồng chí Phạm Mạnh Hà – Phó giám đốc công ty Cổ phần Công Nghệ VCS Việt Nam, cũng là báo cáo viên lớp tập huấn, đồng chí Phan Văn Châu- Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã và 125 đồng chí là kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở. Hướng dẫn cho kế toán công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở, triển khai cho các công đoàn cơ sở nắm được các quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các quy định hiện hành góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tài chính công đoàn.

Công tác tài chính là một công tác quan trọng trong hoạt động công đoàn. Các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

                                                                        Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan