bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch Chương trình “ 01 triệu sáng kiến – nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”

Vào lúc 24 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2023, Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” (gọi tắt là Chương trình) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã chính thức kết thúc. Theo đó, Sau 20 tháng triển khai và cập nhật sáng kiến, tính từ ngày sáng kiến đầu tiên cập nhật lên Chương trình (25/02/2022) hết ngày 31/8/2022, đã có 15.040 sáng kiến hợp lệ nộp về chương trình, đạt 108,9% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động đề ra (10%/Tổng số đoàn viên) với hơn 520 tỷ đồng làm lợi của các sáng kiến. Toàn tỉnh có 08/14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Trong quá trình thực hiện chương trình các đơn vị Công đoàn cấp trên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của thủ trưởng đơn vị.

Đối với các đơn vị Doanh nghiệp, trong thời gian đầu triển khai vẫn còn tâm lý e dè, lo lắng về tính bảo mật của chương trình thấp có thể làm lộ, lọt các thông tin sáng kiến sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của cán bộ công đoàn tại cơ sở cùng với quyết tâm trong công tác vận động đoàn viên tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn phát động, lãnh đạo của các doanh nghiệp đã dần thay đổi suy nghĩ, có trường hợp đã chỉ đạo nhân viên tổ chức huy động sáng kiến nộp về chương trình, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi nhận được văn bản Hướng dẫn số 91/HD-TLĐ ngày 15/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức rà soát qua đó đã có Tờ trình đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét, khen thưởng đối với 01 cá nhân đã thực hiện nộp 06 sáng kiến hợp lệ về chương trình, trong số các sáng kiến nộp về có 01 sáng kiến cải tiến máy móc giúp làm lợi cho doanh nghiệp số tiền 4,98 tỷ đồng/năm.

Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình trong tháng 9/2023. Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc khi tham gia chương trình.

Duy Thông


Bài viết liên quan