bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khảo sát lấy ý kiến đoàn viên, người lao động năm 2024

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khảo sát lấy ý kiến đoàn viên, người lao động năm 2024

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH.UBND-LĐLĐ ngày 18/10/2021 giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) và Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ tỉnh); Trong năm 2024, LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh sẽ  phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động, dự kiến trong tháng 7/2024.

Để Hội nghị được diễn ra thực sự hiệu quả, sát thực với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, từ ngày 08/4, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức khảo sát lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trước thời điểm diễn ra Hội nghị. Nội dung các ý kiến, kiến nghị sẽ được gom nhóm vào những nhóm vấn đề chính như:

– Nhóm vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, tiền lương, thu nhập, tạo việc làm bền vững cho NLĐ.

– Nhóm vấn đề về thông tin, truyền thông, an ninh mạng.

– Nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho NLĐ.

– Nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ

– Nhóm vấn đề về chính sách lao động, bảo hiểm, An toàn Vệ sinh lao động, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ

– Nhóm vấn đề về cải cách hành chính, y tế, giao thông, môi trường

Nhóm vấn đề về nâng cao sức khỏe cho NLĐ, bình ổn giá, bảo vệ người tiêu dùng

– Các ý kiến, kiến nghị khác có liên quan.

Mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến trực tiếp; đồng thời thông tin, tuyên truyền và chia sẻ rộng rãi phiếu lấy ý kiến trực tuyến nhu cầu nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị đến đông đảo đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực thuộc thông qua quét mã qr (phía trên) hoặc truy cập theo đường liên kết sau:

Mã QR Code:

Đường link truy cập: https://bit.ly/khaosatnam2024

Việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/5/2024.

Ngọc Lan


Bài viết liên quan