bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), ngày 15/04/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức được diễn ra từ 0h00 ngày 15/4/2024; kết thúc lúc 0h00 ngày 15/5/2024. Thời gian trao giải dự kiến vào tuần thứ ba của tháng 5/2024.

Đối tượng dự thi là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Đề thi được thiết kế gồm 03 phần:

+ Phần kiến thức (20 câu hỏi trắc nghiệm, được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi).

+ Phần dự đoán số người tham dự Cuộc thi (01 câu hỏi).

+ Phần trình bày suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện hay, ấn tượng, tình huống (gọi chung là bài luận ngắn) về việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (không quá 1.000 chữ).

– Mỗi câu hỏi kiến thức có từ 02 đến 05 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất.

Thời gian làm bài thi: tối đa 60 phút.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

Ngọc Lan


Bài viết liên quan