bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Biểu dương, khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh, giai đoạn 2016-2021

Nhằm biểu dương tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh BR-VT, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40- 2021), 08 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 (2013 – 2021); kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BR-VT và 30 năm thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh 28/10/1991 – 28/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT sẽ tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng và giao lưu với gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh, giai đoạn 2016-2021.

Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2021 là những gia đình gương mẫu, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú,cácthànhviêntronggiađìnhchấphành tốt cácquyđịnhcủaphápluật;khôngbịxửlýkỷ luậttạinơilàmviệcvàhọctập; Thực hiện nếp sống văn minh và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa – xã hội tại cộng đồng, nơi cư trú. Giađìnhhòathuận,hạnhphúc,tiếnbộ, các thành viên trong gia đình hòathuận,thủychung, biết chia sẻ, yêu thương và được tôn trọng; ông bà, bố mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, tương trợ giúp đỡ mọi người trong gia đình, cộngđồngvàxãhội; Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 năm liên tục từ năm 2016-2020. Đặc biêt, ưu tiên gia đình công nhân lao động đều là lao động nhập cư, vượt khó khăn, đảm bảo việc làm, giúp đỡ anh, chị, em học tập, tạo việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc…
Thông qua hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, nhằm khẳng định vai trò của gia đình CNVCLĐ trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương.
Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 25/3/2021 tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT và dự kiến Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ biểu dương, khen thưởng 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh, giai đoạn 2016-2021 kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BR-VT và 30 năm thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh 28/10/1991 – 28/10/2021.
H.Hải


Bài viết liên quan