bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hiệu quả thiết thực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Nghị quyết 12b/NQ-BCH) ra đời đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao vai trò của ban nữ công quần chúng đối với BCH CĐCS, góp phần thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác nữ và hoạt động công đoàn tại các cơ sở, đặc biệt tại các CĐCS doanh nghiệp ngoài  khu vực nhà nước.

CĐCS Công ty TNHH Bao bì Sheng Sing Việt Nam (Công đoàn các Khu công nghiệp) tổ chức chương trình văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng cho NLĐ công ty

Nâng cao vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại các CĐCS doanh nghiệp ngoài  khu vực nhà nước

Nhằm thực hiện tốt vai trò, hàng năm Ban Nữ công quần chúng các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu giúp BCH CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đẩy mạnh tuyên về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp về công tác nữ công; Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chính sách về lao động nữ; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em, sức khỏe sinh sản; lao động trẻ em… Vận động các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhiều lao động nữ giúp đỡ, hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, lớp mẫu giáo; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chương trình nuôi con bằng sữa mẹ; lắp đặt “Phòng vắt trữ sữa” tại nơi làm việc; Vận động nguồn lực giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ từ nguồn Ngân hàng chính sách địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, tiến bộ. Đặc biệt, thông qua hoạt động nữ công vào các ngày lễ lớn như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12)… các cấp công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị như LĐLĐ TP Vũng Tàu tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản, “Nghệ thuật dung hoà giữa công việc và gia đình”; tuyên truyền Luật bình đẳng giới, nói chuyện về vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức Hội thi Trồng rau và sản phẩm cây trồng sáng tạo – Thi chế biến và trình bày các món ăn từ sản phẩm rau dự thi (phát động từ tháng 3 đến tháng 10); tổ chức Hội thi “Tìm kiếm người phụ nữ tài năng”; nói chuyện chuyên đề “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng ngừa bệnh phụ khoa”; LĐLĐ thành phố Bà Rịa tổ chức nói chuyện, trao đổi, thực hành kỹ năng phòng vệ đối với phụ nữ trong tình huống bị cướp, bị tấn công trên đường phố; hội thi tìm hiểu về Luật bình đẳng giới, về kiến thức pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. LĐLĐ huyện Châu Đức tổ chức họp mặt kết hợp hội thi “Rung chuông vàng với nội dung về Luật bình đẳng giới”. LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội thi ẩm thực trong CNVCLĐ…

CĐCS Công ty Cổ phần Hải Phương (LĐLĐ TP Vũng Tàu tặng quà lao động nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bên cạnh đó, Ban nữ công các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cho BCH CĐCS xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và là đầu mối triển khai, lồng ghép các hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp vào công tác nữ công; Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ công nhân lao động và tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nữ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại các doanh nghiệp.

Hiệu quả thiết thực, ý nghĩa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH, đã  đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa đồi với nữ CNVCLĐ, cũng như Ban Nữ công quần chúng tại các CĐCS doanh nghiệp ngoài  khu vực nhà nước. Đến nay các cấp Công đoàn tỉnh đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng tỷ lệ thành lập ban nữ công quần chúng tại các công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 348/373 CĐCS khu vực doanh nghiệp thành lập Ban Nữ công quần chúng đạt tỷ lệ 93,29%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; Hàng năm, 100% Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tại đơn vị như: họp mặt, nói chuyện chuyên đề; tặng hoa, quà, thi hát karaoke, thi ẩm thực, trình diễn thời trang; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc và nuôi con khỏe mạnh; tham gia cùng BCH CĐCS tham gia giám sát, đề xuất các điều khoản có lợi cho lao động nữ về hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, tiền gửi con tại nhà trẻ thông qua các buổi thương lượng đưa vào bản ký kết thỏa ước lao động tập thể; 90% cán bộ chủ chốt công đoàn và trưởng ban nữ công công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công, qua đó góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nữ công công đoàn các cấp.

CĐCS công ty Giấy Sài Gòn (Công đoàn các Khu Công nghiệp) tổ chức hội thi cắm hoa cho nữ công nhân lao động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm nâng vai trò của ban nữ công quần chúng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ như: Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 12b/NQ-BCH về “Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” và “Một số quy định mới của Bảo hiểm Xã hội về chế độ chính sách đối với lao động nữ”; Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng”; Hội thi “Chúng tôi là cán bộ nữ công”; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Liên đoàn Lao động, Sở LĐTB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh với nữ CNVCLĐ về các chính sách đối với lao động nữ; Tọa đàm vai trò nữ cán bộ công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại CĐCS; tổ chức họp mặt, phát động phong trào nuôi heo đất “Ươm mầm” ủng hộ con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Hội thi ẩm thực “Vì phụ nữ quanh ta”; hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020; Hội nghị tập huấn công tác vận động nữ CNVCLĐ và chính sách lao động nữ; Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, việc thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH đã được công đoàn các cấp cụ thể hóa tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tốt với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia các hoạt động, phong trào tại cơ sở; từng bước giúp chị em tự tin hơn, phấn đấu trong học tập, lao động, mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào, thể hiện vai trò bản lĩnh của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học… trở thành người phụ nữ tài giỏi, đảm đang, tiến bộ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi mặt. Hoạt động nữ công tại các cấp công đoàn ngày càng phát huy được chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; nữ cán bộ công đoàn các cấp cũng như nữ CNVCLĐ luôn xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, luôn cố gắng học tập, rèn luyện,  nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng, văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò tổ chức công đoàn, công tác nữ công; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động, đặc biệt lao động nữ tại doanh nghiệp.

H.Hải

 


Bài viết liên quan