bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nói chuyện chuyên đề về Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình CNVCLĐ hiện nay

Ngày 23/6/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 28/6/2001- 28/6/2023 và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình CNVCLĐ hiện nay. Ông Lê Văn Hoà, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo các cấp công đoàn và gần 200 cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tham dự.

Đ/c Lê Văn hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ôn kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 28/6/2001- 28/6/2023

 

Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang chia sẻ về bình đẳng giới trong gia đình và giao lưu với CNVCLĐ 

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hoà, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 28/6/2001- 28/6/2023; tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”. Những năm qua, lực lượng CNVCLĐ tỉnh ngày càng đã có nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác gia đình, cùng xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, sự tác động của nền kinh tế thị trường, mặt trái lối sống thực dụng làm cho nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một, tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình, đặc biệt là gia đình công nhân lao động trẻ tại các khu công nghiệp. Đề nghị các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và quán triệt pháp luật nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, khẳng định vai trò của gia đình trong bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, nâng cao chất lượng công tác gia đình, chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc xây dựng gia đình, những kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình, về giá trị gia đình, pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, cùng vun đắp gia đình, gắn kết đại gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống, xây dựng gia đình “ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; Xây dựng mô hình gia đình CNVCLĐ hạnh phúc, không bạo lực gia đình; mô hình kết nối yêu thương giúp cho CNVCLĐ tại các doanh nghiệp có cơ hội để tìm hiểu xây dựng gia đình. Chủ động tham gia với chính quyền tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm cho CNVCLĐ có thu nhập ổn định. Thường xuyên tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động. Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ các nguồn quỹ để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo… Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; Nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong tham mưu xây dựng các chính sách cho CNVCLĐ khi kết hôn gắn với truyền thông tư vấn giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trẻ hiện nay; qua đó góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Hội nghị được nghe và cùng trao đổi, chia sẻ với Thạc sỹ Đinh Thị Thu Trang Nguyên Phó khoa Dân vận và công tác xã hội của Học viện cán bộ TP.HCM về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình CNVCLĐ hiện nay.

H.Hải – Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan