bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội”; phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT phát động chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong CNVCLĐ.

 “Máy sát khuẩn tay tự động” của đoàn viên Hồ Quốc Sự – Nhân viên Bảo trì Công ty TNHH Lock & Lock Vina

Mục tiêu phấn đấu, năm 2022 và 2023, CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp 10.000 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5/2022), thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu 4.000 sáng kiến (sáng kiến được ứng dụng từ 01/9/2021). Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023), chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 6.000 sáng kiến. Phấn đấu 8%-10% CNVCLĐ tỉnh BR-VT có sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với các nội dung phong trào như: đối với cán bộ công đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động đáp ứng yêu cầu của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; chủ động nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất; bản lĩnh, tâm huyết, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”. Đối với cán bộ, đoàn viên là người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện cải cách hành chính gắn với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các đơn vị và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của đơn vị, địa phương, ngành; ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; Tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Vận động CNVCLĐ thực hiện các công trình, đề án, đề tài khoa học, nghiên cứu chế tạo máy móc, thiết bị, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Máy rửa tay khử khuẩn tự động” Ông Hoàng Đình Mạnh – Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất,

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen

 

Để đạt được mục tiêu đó, các cấp công đoàn chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành mục tiêu từng giai đoạn và mục tiêu chung của Chương trình. CĐCS vận động, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho CNVCLĐ có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn… cho tác giả có sáng kiến ứng dụng đạt hiệu quả; Thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến; Tổ chức các chương trình “Ngày hội sáng kiến”, “Ngày hội ý tưởng sáng tạo” để đoàn viên, người lao động có cơ hội chia sẻ, giới thiệu về các sáng kiến, đưa vào ứng dụng trong thực tế, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả; Tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia; Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về kết quả các sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu tham gia Chương trình trên các kênh truyền thông của Công đoàn. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, nhân rộng; đặc biệt là hoàn cảnh xuất hiện sáng kiến, cải tiến, các giải pháp hay của các cấp Công đoàn đã thực hiện, góp phần lan tỏa sâu rộng Chương trình, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng Chương trình.


Bài viết liên quan