bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tham gia đoàn kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp

Từ ngày 18/6 đến ngày 29/6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành chức năng tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát đột xuất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện quy định 5K tại văn phòng công ty TNHH Boomim Vina (Thị xã Phú Mỹ)

Tại các doanh nghiệp, đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19; Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm; Thực hiện quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế); doanh nghiệp và người lao động ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thảnh lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Tổ An toàn COVID-19 tại doanh nghiệp; kế hoạch phòng chống dịch bệnh; Phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh trong trường hợp có ca mắc COVID-19 tại doanh nghiệp; đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc như văn phòng, các xưởng sản xuất kín gió, nhà ăn, khu cư xá cho người lao động…

Có thể nói, tại các doanh nghiệp nơi đoàn đến kiểm tra, giám sát đã cơ bản thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một vài doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tốt yêu cầu giữ khoảng cách 2m trong các giây chuyền sản xuất; tại cổng ra vào công ty và vào giờ ăn ca. Đoàn đã hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm biện pháp 5K, có thể linh hoạt chia ca theo hướng mỗi ca, xưởng đi sớm hoặc trễ 15 phút, để hạn chế người lao động đi làm vào thời gian nhất định cũng như khi ăn giữa ca; nếu được giản cách người lao động làm việc tại các xưởng sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp 5K ở công ty cũng như ở gia đình, ngoài giờ làm việc tại công ty, đặc biệt không tụ tập ăn uống, xem bóng đá; doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ người lao động ra vào công ty nhất là nhân viên lái xe; khách hàng khi ra vào làm việc tại doanh nghiệp… nhằm thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong doanh nghiệp, cộng đồng.

H.Hải


Bài viết liên quan