bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong CNVCLĐ

Thực hiện Quyết định 2113/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục triển khai đến CNVCLĐ thực hiện tốt Đề án Phát triển văn hóa đọc; Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Vận động, khuyến khích CNVCLĐ xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân. Tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia viết tin, bài chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động phát triển văn hóa đọc; xây dựng các video clip giới thiệu sách; các bài viết, video về gương điển hình trong việc tự học, tự đọc sách hoặc gương điển hình về cách làm hay giúp lan tỏa văn hóa đọc ra cộng đồng; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp lành mạnh trong CNVCLĐ.

Phát triển văn hóa đọc nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong CNVCLĐ; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong CNVCLĐ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan