bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Cấp phát 2.220 cuốn tài liệu, 1.200 tờ infographic tuyên truyền phòng chống, bạo hành, xâm hại trẻ em con CNVCLĐ

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong phòng chống, đấu tranh với việc bạo hành, xâm hại trẻ em là con CNVCLĐ, góp phần tạo điều kiện trẻ em con CNVCLĐ được sống trong môi trường an toàn và thân thiện; Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh BR-VT soạn thảo, in ấn tài liệu tuyên truyền về Chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021, cấp phát đến người lao động và các CĐCS các doanh nghiệp

Infographic tuyên truyền phòng chống, bạo hành, xâm hại trẻ em tại các CĐCS doanh nghiệp

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cấp phát 2.220 cuốn tài liệu, 1.200 tờ infographic tuyên truyền phòng chống, bạo hành, xâm hại trẻ em con CNVCLĐ, cụ thể tại Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu, 200 tờ infographic 300 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động TP Bà Rịa 50 tờ infographic và 200 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức 50 tờ infographic và 200 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ, 50 tờ infographic và 200 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động huyện Long Điền, 50 tờ infographic 100 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động Xuyên Mộc 50 tờ infographic và 200 cuốn tài liệu; Liên đoàn Lao động TX. Phú Mỹ 200 tờ infographic và 300 cuốn tài liệu; Công đoàn ngành Xây dựng 20 tờ infographic và 100 cuốn tài liệu; Công đoàn ngành Nông nghiệp 20 tờ infographic và 100 cuốn tài liệu; Công đoàn các Khu Công nghiệp 510 tờ infographic và 520 cuốn tài liệu để cấp phát đến các CĐCS và người lao động tại các doanh nghiệp.

Với các nội dung tuyên truyền được quy định trong Luật Trẻ em, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; nhận diện về các hình thức, hành vi bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; các dấu hiệu cho thấy trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; hậu quả khi trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; các biện pháp phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em, đặc biệt 8 biện pháp quan trọng cha mẹ cần biết và hướng dẫn trẻ em áp dụng để phòng chống xâm hại tình dục; một số thông tin cần thiết khi cần hỗ trợ như tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; đường dây nóng 24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh BR-VT 0254.3829839 hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, các cấp công đoàn không thể tổ chức lớp tuyên truyền trực tiếp đến người lao động, đây là cũng là hình thức nhằm tuyên truyền đến người lao động về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng chống, đấu tranh với việc bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, qua đó nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em là con CNVCLĐ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.

H.Hải


Bài viết liên quan