bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh công khai quyết toán thu, chi công đoàn năm 2022 và dự toán thu chi công đoàn năm 2024.

Căn cứ hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh công khai quyết toán thu, chi công đoàn năm 2022 và dự toán thu chi công đoàn năm 2024.

Nội dung chi tiết tại đường link:

+ Quyết toán thu, chi công đoàn năm 2022: 45.TBcongkhaiquyettoan2022

+ Dự toán thu chi công đoàn năm 2024: 44.TBcongkhaidutoan2024 


Bài viết liên quan