bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện công văn số 2733/HĐPH ngày 16/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về “tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp công đoàn triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt người lao động trẻ tại các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình phổ biến về phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện tốt công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình như: Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình hiện nay đang là tác nhân chính phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp trong gia đình… Đồng thời, chủ động, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú tại doanh nghiệp thông qua các hoạt động công đoàn; trang Fanpage, nhóm zalo, các bảng tin Công đoàn… về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với công tác trẻ em và bình đẳng giới, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức nhằm làm giảm thiểu các vụ bạo hành trong gia đình; tuyên truyền, khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn qua đó giải thích về những hệ lụy có thể xảy ra đối với con của họ để thấy được trách nhiệm, từ đó tự hàn gắn, hóa giải các mâu thuẫn, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con để trẻ con được sống trong môi trường gia đình hạnh phúc.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan