bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân giai đoạn 2022-2025.

Ngày 27/2/2022, tại Công viên Long Kiên, thành phố Bà Rịa, Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu sáng tạo”.

Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân giai đoạn 2022-2025.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân giai đoạn 2022-2025.  Nội dung chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thanh niên công nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, thanh niên công nhân, qua đó góp phần xây đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề và yêu nước; phát huy có hiệu quả vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội, tạo động lực, nguồn lực và cơ chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn cơ sở với cơ sở đoàn trực thuộc.

Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng biểu trưng tặng 100 xuất quà, trị giá 50 triệu đồng.

Sau lễ ký kết, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng cho đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu trưng tặng 100 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, trị giá 50 triệu đồng cho các thanh niên gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thành Thơ


Bài viết liên quan