bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Phát động thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Cuộc thi nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản về lao động và công đoàn, các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giúp đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ về quá trình hình thành và phát triển tổ chức Công đoàn tỉnh, nắm vững các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nghĩa vụ và quyền lợi của công đoàn viên; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; vận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin và mạng internet trong công tác truyền thông và giáo dục pháp luật, phù hợp xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đồng thời, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 03/3, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đối tượng dự thi là Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý (trừ các đồng chí thành viên Ban Tổ chứccác Tổ được thành lập phục vụ Cuộc thi; cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nội dung Cuộc thi về các quy định, trong Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Công đoàn, các Nghị quyết của Đảng về tổ chức công đoàn và các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian tổ chức thi ra từ 08 giờ 00 ngày 15/3/2023 đến 23 giờ 55 phút, ngày 30/3/2023.

Với tổng số giải thưởng là 56 giải thưởng trị là 50.400.000 đồng. Các cá nhân, tập thể đạt giải được trao giấy chứng nhận của Liên đoàn Lao động tỉnh và tiền thưởng theo quy định. Giải thưởng Cuộc thi dự kiến sẽ được trao trong Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2023 (vào tháng 4/2023).

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”  phát biểu phát động Cuộc thi.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những hoạt động trọng tâm được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng triển khai với nhiều hình thức, phong phú, thiết thực, qua đó, đã giúp CNVCLĐ nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ trong lao động và học tập. Qua Lễ phát động, mong muốn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực triển khai Cuộc thi đến Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến CNVCLĐ tích cực nghiên cứu và tham gia cuộc thi, góp phần hoàn thành mục tiêu Cuộc thi đề ra.

H.Hải. Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan