bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 19/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (LĐLĐ tỉnh) phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp tại các Khu công ngiệp tỉnh BR-VT góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lê Xá – Phó Trưởng BQL các KCN tỉnh và đồng chí Nguyễn Trung Ngạn – Chủ tịch Công đoàn các KCN chủ trì.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 06 chương, 92 Điều. Nêu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc ban hành dự án Luật này là rất cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Đồng thời, tích cực tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung dự thảo Luật.

Trong chương trình hội nghị, các ý kiến tập trung vào các quy định về thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động; tổ chức hội nghị người lao động; những nội dung người lao động tham gia ý kiến; nội dung, hình thức người lao động kiểm tra, giám sát; tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại tổ chức có sử dụng lao động… Nhiều đại biểu cho rằng, để tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cần quy định phù hợp, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và kinh phí hoạt động nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Bên cạnh đó, một số đại biểu góp ý về quy định tổ chức Hội nghị người lao động cần quy định rõ thời gian tổ chức, dự thảo Luật quy định hội nghị người lao động được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số người lao động của tổ chức hoặc ít nhất là hai phần ba (2/3) tổng số đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị, nên quy định là “khi có ít nhất một phần hai (1/2)  tổng số người lao động của tổ chức hoặc ít nhất là một phần hai (1/2) tổng số đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị. Như vậy sẽ phù hợp hơn trong thực tế tại doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhằm góp phần hoàn thiện dự án Luật này đạt hiệu quả, chất lượng.

                                                               Ngọc Cẩm (Ban CSPL và QHLĐ)


Bài viết liên quan