bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết của Đảng

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2021, ngày 26/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến để triển khai các nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ BR – VT nhằm đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tại 18 điểm cầu.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đồng chí Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kế hoạch hành động của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham gia báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Diễn, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính; Chương trình 09-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp trong tỉnh nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Liên đoàn Lao động tỉnh để nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong thời gian tới.

Thành Thơ


Bài viết liên quan