bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền phòng chống, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho gần 400 người lao động

Ngày 30/8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho gần 100 đoàn viên, người lao động tại các CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức. Đồng chí Hồ Khắc Vũ, Cán bộ Phòng tham mưu Công an tỉnh là báo cáo viên lớp tuyên truyền.

Tuyên truyền đến người lao động công tác phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em

Đồng chí Hồ Khắc Vũ, Cán bộ Phòng tham mưu Công an tỉnh đã tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về công tác phòng chống, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em con CNVCLĐ, đặc biệt con công nhân lao động tại các doanh nghiệp, vùng nông thôn; tuyên truyền về Luật Trẻ em, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; nhận diện về các hình thức, hành vi bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; các dấu hiệu cho thấy trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; hậu quả khi trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; các biện pháp phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em, đặc biệt các biện pháp quan trọng cha mẹ cần biết và hướng dẫn trẻ em áp dụng để phòng chống xâm hại tình dục; một số thông tin cần thiết khi cần hỗ trợ như tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; đường dây nóng 24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh BR-VT 0254.3829839 hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 05 lớp cho gần 400 đoàn viên người lao động tại các CĐCS. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động, đặc biệt người lao động khu vực nông thôn, các khu công nghiệp về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong phòng chống, đấu tranh với việc bạo hành, xâm hại trẻ em là con CNVCLĐ, qua đó nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.

H.Hải- Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan