bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu hoàn thành công tác tập huấn tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn thành phố Vũng Tàu năm 2023 là tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 31/5/2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội VII Công đoàn thành phố Vũng Tàu, khóa VII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Để đại hội tại các CĐCS được tổ chức đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp vào sáng ngày 24 tháng 02 năm 2023, tại hội trường Thành ủy Vũng Tàu.

Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Đức Ý – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu là báo cáo viên đã hướng dẫn cho hơn hai trăm cán bộ công đoàn tham dự các nội dung cụ thể như: Chương trình Đại hội; nội quy Đại hội; Xây dựng Kế hoạch và Đề án chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở; cách xây dựng các mẫu báo cáo trình bày tại đại hội và các thủ tục bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Đồng thời, các học viên đã đưa những câu hỏi, những thắc mắc để báo cáo viên trả lời giúp họ hiểu cặn kẽ các quy trình thực hiện.

Đây là lớp thứ hai do Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu chủ trì hướng dẫn các công đoàn cơ sở chưa tổ chức đại hội thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế của hệ thống công đoàn thành phố Vũng Tàu. Qua đó, tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở thực hiện đúng tiến độ theo Kế hoạch số 259/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Công văn số 1380-CV/TU ngày 05/4/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đề ra.

( Phạm Thị Huế – LĐLĐ TPVT )    


Bài viết liên quan