bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị chấm điểm các CĐCS Khối HCSN Đảng đoàn thể, Phòng Ban Phường xã năm 2022.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để có cơ sở đánh giá xếp loại Công đoàn vững mạnh các CĐCS Khối HCSN Đảng đoàn thể, Phòng Ban Phường xã năm 2022 thực hiện công tác tổng kết khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy Phó Chủ tịch LĐLĐ TPVT cùng các đ/c UV BCH LĐLĐ TP Vũng Tàu tham gia chấm điểm tại hội nghị.

Ngày 01/11/2022, Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị chấm điểm các CĐCS Khối HCSN Đảng đoàn thể, Phòng Ban, Phường xã năm 2022 Cùng tham dự chấm tại hội nghị còn có các đồng chí là ủy viên BCH LĐLĐ TP Vũng tàu, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS Khối HCSN Đảng đoàn thể, Phòng Ban, Phường xã năm 2022  trực thuộc.

Tại hội nghị , các đơn vị đã nghiêm túc và thực hiện các nội dung chấm điểm theo các tiêu chí thông số quy định để đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS. Mặc dù hoạt động công đoàn năm 2022 Khối HCSN Đảng đoàn thể, Phòng Ban, Phường xã vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 đến công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn nhưng với sự nỗ lực đoàn kết của lực lượng,đội ngũ cán bộ công chức NLĐ là các cán bộ,đoàn viên, đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn góp sức cùng Thành phố Vũng Tàu trong công tác phòng chống dịch, ra sức thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn. Qua kết quả chấm điểm hầu hết các đơn vị đã hoàn thành, đảm bảo các nội dung thông số chấm điểm theo quy định,các kế hoạch hoạt động công đoàn đã đề ra.

Bài và ảnh : Trần Thị Thanh Thủy (PCT- LĐLĐ TP Vũng Tàu)

 


Bài viết liên quan