bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị chấm điểm các CĐCS khối Trường học năm học 2021 – 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để có cơ sở đánh giá xếp loại Công đoàn vững mạnh khối trường học và tổng kết khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 – 2022, Ngày 31/5/2022, Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị chấm điểm các CĐCS khối Trường học năm học 2021 – 2022. Cùng tham dự chấm tại hội nghị còn có các đồng chí là ủy viên BCH LĐLĐ TP Vũng tàu, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS Khối giáo dục trực thuộc.

Tại hội nghị, các đơn vị đã nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung chấm điểm theo các tiêu chí thông số quy định để đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.Mặc dù hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022 Khối giáo dục gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 đến công tác chuyên môn giảng dạy, hoạt động công đoàn nhưng với sự nỗ lực đoàn kết của lực lượng,đội ngũ giáo viên là các cán bộ, đoàn viên, đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn góp sức cùng Thành phố Vũng tàu trong công tác phòng chống dịch, ra sức thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn. Qua kết quả chấm điểm tại hội nghị hầu hết các đơn vị đã hoàn thành,đảm bảo thực hiện tốt các nội dung thông số chấm điểm theo quy định,các kế hoạch hoạt động công đoàn đã đề ra.

Thanh Thủy – (PCT, LĐLĐ TP Vũng Tàu)


Bài viết liên quan