bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028

Năm 2023 là năm các cấp Công đoàn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028 theo kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Để đội ngũ cán bộ công đoàn nắm bắt những quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Vũng Tàu, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028 vào ngày 05 tháng 3 năm 2024 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị có 381 cán bộ công đoàn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, ủy viên ban nữ công quần chúng của Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu và các cán bộ công đoàn từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, báo cáo viên là ông Nguyễn Đức Ý- chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu đã giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công đoàn Việt Nam với các tên gọi khác nhau từ giai đoạn 1929 đến 1988 với tên gọi thống nhất từ năm 1988 đến nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau đó, tóm tắt về 13 kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam cùng những hình ảnh về đại hội cũng như chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ.

Sau giờ nghỉ giải lao, hội nghị tiếp tục nghiên cứu về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, lần thứ VII  và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Vũng Tàu, lần thứ VII, nhiệm kì 2023-2028. Đây là những nội dung cốt lõi và rất quan trọng liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đức Ý yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn của cấp mình đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, vì việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Hội nghị là dịp để Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống công đoàn tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội thực hiện tốt nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp./.

                                                                                                                   (Phạm Thị Huế – LĐLĐ TPVT )


Bài viết liên quan