bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ: Khu A2, Cổng số 2, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa
Điện thoại: 0254 3852 384 – Fax: 0254 3854 057
Email: congdoantinh@congdoanbrvt.org.vn
Website: www.congdoanbrvt.org.vn