bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022)!

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên – mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, quê hương của khởi nghĩa Bãi Sậy nổi danh trong cả nước và được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp. Cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu đã để lại bài học to lớn về truyền thống yêu nước không chỉ với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng mà còn của cả dân tộc Việt Nam.

Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của
đồng chí Tô Hiệu – Người chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp trong việc khôi phục, củng cố các tổ chức đảng và phong trào cách mạng; lãnh đạo cách mạng ở Liên khu B; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân; tổ chức đấu tranh chống chế độ tàn bạo của nhà tù Sơn La, nêu cao chí khí của người cộng sản với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”.

Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu –
người “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Khẳng định “Tinh thần Tô Hiệu” là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, là nguồn động lực, khích lệ hàng vạn chiến sĩ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ, mãi lưu truyền trong các thế hệ cách mạng, là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lịch sử dân tộc.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022), người cộng sản kiên cường, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của các thế hệ cách mạng tiền bối, để các thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

Đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phù hợp, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Đính kèm đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022)).

                                                                                                Đoàn Tấn


Bài viết liên quan