bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò; đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; vai trò, trọng trách lớn lao của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 77 năm qua, thành tựu to lớn trong 32 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới; Qua đó, củng cố lòng tin, niềm tự hào, nêu cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. qua đó, nhằm thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 22 tháng 12 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Quân đội ta và từ năm 1989, được lấy làm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những đóng góp to lớn của Quân đội với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc; thể hiện sâu sắc nguồn gốc, bản chất của Quân đội ta, một quân đội cách mạng, quân đội của Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; được Nhân dân hết lòng tin yêu, luôn mong mỏi và đóng góp công sức cho sự lớn mạnh của Quân đội.

Tuyên truyền quá trình xây dựng, phát triển, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 77 năm qua, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tuyên truyền thành tựu to lớn trong 32 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của nhân dân; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham mưu và làm nòng cốt trong hoạt động quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh đối với việc thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền những tấm gương nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn” trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nhất là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ không quản ngại hy sinh, gian khổ, có mặt ở khắp các mặt trận, sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, tổ chức tuần tra, chốt chặn, tiếp tế lương thực, thực phẩm, đi chợ giúp dân, trực tiếp điều trị cho người bệnh, hình ảnh người lính áo xanh làm nhiệm vụ khử khuẩn, cấp cứu bệnh nhân và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội… đã trở thành một biểu tượng không thể nào quên đối với toàn thể nhân dân Việt Nam trong đại dịch vừa qua. Hình ảnh ấy đã đi vào lịch sử và sẽ còn sống mãi như một minh chứng sống động cho tinh thần dũng cảm, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan