bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhiều lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn

Tổ chức Công đoàn Việt Nam rất vinh dự và tự hào đã đóng góp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nhiều lãnh đạo ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng ta quan tâm với nhiều chủ trương, định hướng đúng đắn, khoa học.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 19.5.

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm

Đây cũng là một trong các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024; là điểm nhấn, nhằm thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn.

Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là môi trường hoạt động và phấn đấu của nhiều lãnh đạo cấp cao

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong suốt chặng đường vẻ vang đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam rất vinh dự và tự hào đã giáo dục, rèn luyện và đóng góp cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn.

Đặc biệt, ở T.Ư, từ khi thành lập Đảng đến nay, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là điểm xuất phát, môi trường hoạt động, phấn đấu và trưởng thành của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Đức Cảnh; Tôn Đức Thắng; Hoàng Quốc Việt; Nguyễn Văn Linh; Phạm Thế Duyệt…

Ở các cấp địa phương, các ngành, nhiều công nhân, cán bộ công đoàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng ở địa phương, ngành.

Hiện nay, cả nước có 4 địa phương tiêu biểu, 2 nhiệm kỳ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố trưởng thành, được giao các trọng trách quan trọng, chủ chốt là: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Thái Nguyên…

“Sự tham gia và khẳng định về năng lực, phẩm chất của các đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta”, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm

T.H

Tại Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư ngày 20.1.2008 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 02-NQ/T.Ư ngày 21.6.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đều đặt ra mục tiêu về tăng tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân và yêu cầu cơ cấu cấp ủy các cấp có tỷ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết quả đạt được còn khiêm tốn. Hiện chưa có chính sách đặc thù để bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn cơ sở. Ở nhiều địa phương, cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp không trưởng thành từ công đoàn. Ông Khang bày tỏ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng ta quan tâm với nhiều chủ trương, định hướng đúng đắn, khoa học”.

Bổ sung cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ công đoàn

Khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, TS Lê Thị Thúy, Hội đồng lý luận T.Ư nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển mới, Công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đó phải là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi các ban đảng T.Ư, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự vào cuộc, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của công đoàn, tăng cường xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị từ công nhân, cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn; góp phần tạo lập niềm tin và sức mạnh tổng hợp của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Để tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn, PGS-TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trước hết cần thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức chính trị, lập trường giai cấp cho công nhân. Cùng với đó, phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng, nhất là trong việc xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong các doanh nghiệp để trở thành lực lượng quan trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao ý chí và tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng.

Nhằm khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác, ông Nguyễn Văn Định, Phó cục trưởng Cục bảo vệ Chính trị nội bộ (Ban Tổ chức T.Ư), cho rằng bên cạnh quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn, cũng cần có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn, qua đó thu hút cán bộ giỏi tham gia vào công tác công đoàn.

“Các cấp công đoàn cần tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách góp phần bảo vệ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đồng thời xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn”, ông Định nêu ý kiến.Nguồn: Báo Thanh Niên


Bài viết liên quan