bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những kết quả nổi bật của CĐCS Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023

Trong năm 2023, được sự hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự lãnh đạo của Chi bộ cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động, phối hợp trong công tác chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức và người lao động; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CBCC-NLĐ theo quy định của pháp luật như: chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm, chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp chức vụ, chế độ trong các ngày Lễ, Tết; thanh toán đầy đủ công tác phí, đóng phí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện chế độ nghỉ phép bảo vệ sức khỏe cho CBCC-NLĐ, ký kết hợp đồng với người lao động theo đúng quy định hiện hành….

Các hoạt động tuyên truyền, vận động CBCC-NLĐ cơ quan tích cực tham gia ủng hộ các chương trình an sinh xã hội như ủng hộ Quỹ “Đền ơn – đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Bảo vệ trẻ em”; Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, kết quả đã vận động được 16.850.000 đồng; ủng hộ mua tặng 10 thẻ BHYT cho 10 người dân nghèo của khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ với tổng số tiền 8.850.000 đồng. Các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt Cuộc vận động“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Vận động cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi lái xe; Vận động đoàn viên công đoàn tiếp tục tích cực tham gia phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 do UBND tỉnh phát động.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng cơ quan tặng giấy khen cho CBCC-NLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 tại Hội nghị CBCC-NLĐ năm 2024

Trong năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xác định và triển khai

Tuyên truyền, vận động CBCC-NLĐ cơ quan thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước của năm 2024;

Tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động CBCC-NLĐ trong cơ quan nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024).

Tuyên truyền, vận động CBCC-NLĐ của cơ quan thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 gắn với kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024). Phối hợp tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách chế độ của CBCC theo quy định; phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC-NLĐ cơ quan; Vận động CBCC-NLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn cấp trên phát động; ủng hộ, đóng góp Quỹ “Vì Người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ xây dựng mái ấm công đoàn

Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phối hợp tổ chức kiểm tra về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của CBCC-NLĐ đúng quy định của pháp luật.

                                      Bùi Tá Nhựt

Phó Chủ tịch CĐCS Ủ ban MTTQ tỉnh  


Bài viết liên quan