bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những kiến nghị của CNVCLĐ tỉnh BR-VT trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

Trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức dự kiến vào ngày 03/6/2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, các cấp công đoàn tỉnh BR-VT đã rà soát, tổng hợp kiến nghị với Đảng, Nhà Nước và Tổng Liên đoàn những vấn đề mà CNVCLĐ quan tâm.

Cụ thể đối với Đảng, CNVCLĐ tỉnh BR-VT mong muốn cần có chủ trương, cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề phù hợp với cơ cấu và nhu cầu ngày càng cao của khoa học – công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối với Nhà nước, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về lao động; có biện pháp xử lý mạnh, kịp thời đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tăng cường quản lý, kiểm tra xử lý tình trạng cho vay tín dụng đen, đặc biệt tình trạng tín dụng đen trong công nhân lao động; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà trẻ, mầm non, nhà ở cho người lao động tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp với  mức giá cho công nhân lao động thuê hoặc mua với giá hợp lý. Căn cứ Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng 2030, Quyết định 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê quyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp”, tuy nhiên đến nay việc quy hoạch, đầu tư xây dựng chưa đảm bảo tiến độ đã đề ra, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát nắm lại thực địa, bố trí đất sạch, nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Ban QLDA xây dựng thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính thức giới thiệu vị trí khu đất dự kiến đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị sớm điều chỉnh Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, trong đó xem xét điều chỉnh nguyên tắc thực hiện và mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS để đảm bảo nâng cao trách nhiệm cá nhân và thu hút cán bộ có năng lực tham gia hoạt động công đoàn tại cơ sở, nhất là tại các đơn vị ngoài Nhà nước có đông CNLĐ.

H.Hải


Bài viết liên quan