bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nữ công các cấp Công đoàn tỉnh: Phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Nữ công các cấp Công đoàn tỉnh: Phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Thực hiện chương trình phối hợp số 152/CTPH – LĐLĐ – HLHPN ngày 03/01/2023 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023 – 2027, các cấp Công đoàn tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp ký kết chương trình phù hợp với địa phương, đơn vị. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các nội dung chương trình hoạt động, đặc biệt trong thực việc hiện cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” tập trung xoay quanh 4 nội dung của phong trào thi đua, đó là: Xây dựng người phụ nữ thời đại mới có tri thức, có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp, có hiểu biết về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng, có khả năng áp dụng kiến thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng, hiêu quả lao động sản xuất, công tác; Xây dựng người phụ nữ thời đại mới có đạo đức, “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân,  có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam và phụ nữ Việt Nam, là tấm gương tốt trong gia đình địa phương, đơn vị và cộng đồng; Xây dựng người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe, tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần, có lối sống lành mạnh; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; Xây dựng người phụ nữ thời đại mới có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, người phụ nữ có tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Có trách nhiệm với xã hội và đất nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu tham gia thi cắm hoa và trưng bày mâm ngũ quả nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Để cụ thể hóa, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các cấp công công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với đặc thù, hoạt động của đơn vị, góp phần chăm lo đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ, cụ thể tại các CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Công đoàn các Khu Công nghiệp, Y tế và các CĐCS như Xã Châu Pha, CĐCS THCS Huỳnh Khương Ninh; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH San Fang Việt Nam… Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn đã thành lập mới 20/15 Ban Nữ công quần chúng đạt 133% chỉ tiêu; Các hoạt động tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ nữ CNVCLĐ được tập trung thực hiện tại các doanh nghiệp; tư vấn pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; có 229 doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ; thăm, tặng quà, hỗ trợ 32.582 suất quà trị giá gần 20 tỷ đồng cho lao động nữ khó khăn; hỗ trợ 1.358 nữ CNVCLĐ vay vốn với số tiền 21,558 tỷ đồng lao động nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa phụ sản cho nữ CNVCLĐ; đề nghị doanh nghiệp lắp đặt phòng vắt trữ sữa mẹ cho nữ CNVCLĐ theo quy định của pháp luật… Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, kết quả, đã có 1.307 CĐCS tổ chức phát động với 76.053 chị đăng ký, đạt 91%.

Xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, nữ CNVCLĐ thời đại mới được xem là phong trào cốt yếu, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ, nữ CNVCLĐ trong xã hội ngày nay; tiếp tục tạo động lực cho phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng được học tập, làm việc, cống hiến, khẳng định vị trí của mình, tham gia ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt, qua đó thay đổi, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ trong gia đình và ngoài xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

H.Hải


Bài viết liên quan