bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tập trung mọi nguồn lực chăm lo đời sống người lao động

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 được diễn ra từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2022, để hiểu thêm về các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, chúng tôi đã trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT.

Trao quà chương trình bốc thăm trúng thưởng tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

Thưa ông, xin ông cho biết về vai trò,‎‎ ý nghĩa, tầm quan trọng của Tháng Công nhân đối với đoàn viên, người lao động cũng như đối với các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT?

Có thể khẳng định, Tháng Công nhân hàng năm là tháng có‎ ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn đối với tổ chức công đoàn, người lao động. Đã 11 năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh BR-VT luôn thực hiện tốt Thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng Công nhân và đồng ý lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân; công văn số 971-CV/TU ngày 23/4/2012 của Tỉnh ủy BR-VT “về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng Công nhân”. Qua đó, tiếp tục khẳng định giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự phát triển của xã hội; đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm của toàn xã hội, của các cấp, các ngành trong chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tháng Công nhân được xem là Tháng dành riêng cho người lao động, Tháng của những người lao động; thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như công nhân tỉnh BR-VT phát huy vai trò tiên phong; năng lực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt là phục hồi, ổn định và phát triển doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tạo điểm nhấn quan trọng khởi đầu cho các hoạt động chăm lo cho người lao động; đồng thời đẩy mạnh các tuyên truyền đến công nhân viên chức và lao động (CNVCLĐ) chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những hoạt động chăm lo người lao động, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2023-2028; tạo không khí vui tươi, bổ ích cho CNVCLĐ, đặc biệt công nhân lao động tại các doanh nghiệp sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Những nội dung hoạt động chủ yếu trong Tháng Công nhân năm 2022 là gì, thưa ông ?

Tháng Công nhân năm 2022, các cấp công đoàn sẽ tập trung vào các nội dung thiết thực, ý nghĩa gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, kỷ niệm 136 Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đẩy mạnh tuyên truyền đến CĐCS, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2023-2028; tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách pháp luật đối với người lao động; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn”, trao “Túi an sinh Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho CNVCLĐ, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Chương trình “Đối thoại tháng 5”, tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”… tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thưa ông, vậy các cấp công đoàn cần làm gì để thực hiện tốt các nội dung, chương trình đã đề ra ?

Để thực hiện tốt các nội dung, hoạt động trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt nội dung kế hoạch số 245/KH-LĐLĐ ngày 21/02/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, tập trung vào 10 nội dung hoạt động của Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; cụ thể hóa các chương trình, nội dung hoạt động, tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống người lao động để làm nổi bật, tạo điểm nhấn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Tại Liên đoàn Lao động tỉnh, lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 27.4 tại TX.Phú Mỹ. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền, ngành chức năng với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

                 Hoàng Hải                                                        


Bài viết liên quan