bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Lê Văn Hòa, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tập trung đợt cao điểm chăm lo đời sống đoàn viên người lao động trong Tháng Công nhân 2024

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được diễn ra từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2024, để hiểu thêm về các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, chúng tôi đã có cuôc trao đổi với ông Lê Văn Hòa, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT.

Thưa ông, xin ông cho biết về vai trò,‎‎ ý nghĩa, tầm quan trọng của Tháng Công nhân đối với đoàn viên, người lao động cũng như đối với các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT?

Có thể khẳng định, Tháng Công nhân hàng năm là tháng có‎ ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn đối với tổ chức công đoàn, người lao động. Đã nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh BR-VT luôn thực hiện tốt Thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng Công nhân và đồng ý lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân; công văn số 971-CV/TU ngày 23/4/2012 của Tỉnh ủy BR-VT “về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng Công nhân”. Qua đó, tiếp tục khẳng định giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự phát triển của xã hội; đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm của toàn xã hội, của các cấp, các ngành trong chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tháng Công nhân được xem là Tháng dành riêng cho người lao động, Tháng của những người lao động; thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như công nhân tỉnh BR-VT phát huy vai trò tiên phong; năng lực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tạo điểm nhấn quan trọng khởi đầu cho các hoạt động chăm lo cho người lao động; đồng thời đẩy mạnh các tuyên truyền đến công nhân viên chức và lao động (CNVCLĐ) chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những hoạt động chăm lo người lao động, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; tạo không khí vui tươi, bổ ích cho CNVCLĐ đặc biệt công nhân lao động tại các doanh nghiệp; thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và 33 năm thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh (28/10/1991- 28/10/2024)

Đ/c Lê Văn Hòa, UV.BCH.TLĐ, UV.BCH.TU, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh , đ/c Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Lễ phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023.

Những nội dung hoạt động chủ yếu trong Tháng Công nhân năm 2024 là gì, thưa ông ?

Tháng Công nhân năm 2024, các cấp công đoàn sẽ tập trung vào các nội dung thiết thực, ý nghĩa cụ thể như:

Thứ nhất, Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn người lao động”. Các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động; Đề xuất, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao phù hợp với điều kiện thực tế; Phối hợp tổ chức Chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động tại địa phương, tập trung vào các dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” để người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe đoàn viên, người lao động đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao năng suất lao động, phát triển sản xuất – kinh doanh; kiến nghị giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững và phát huy tinh thần trách nhiệm của công nhân trong đồng hành với doanh nghiệp thúc đẩy năng suất lao động; Tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”: Các cấp công đoàn bố trí nguồn lực tài chính công đoàn, huy động các nguồn lực xã hội và người sử dụng lao động để tổ chức tri ân đoàn viên, người lao động có thành tích trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà, trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn.

Thứ hai, tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn; tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức; tổ chức kết nạp “Đợt đoàn viên tháng 5”; Rà soát giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, triển khai các hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động, sản xuất; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác;  Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về giai cấp công nhân, vai trò của công nhân trong bối cảnh mới;

Thứ tư, Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với Lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Phối hợp tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân;

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; ngày sinh nhật Bác 19/5; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động…

Thưa ông, vậy các cấp công đoàn cần làm gì để thực hiện tốt các nội dung, chương trình đã đề ra ?

Để thực hiện tốt các nội dung, hoạt động trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt nội dung kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ ngày 13/3/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024; căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, tập trung vào các nội dung hoạt động của Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; cụ thể hóa các chương trình, nội dung hoạt động, tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống người lao động để làm nổi bật, tạo điểm nhấn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động; thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan