bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Lê Văn Hòa, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023- 2028

Với chủ đề Tháng Công nhân là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 được diễn ra từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2023, để hiểu thêm về nội dung hoạt động, chúng tôi đã có cuôc trao đổi với ông Lê Văn Hòa, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT.

Thưa ông, xin ông cho biết về vai trò,‎‎ ý nghĩa, tầm quan trọng của Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động đối với đoàn viên, người lao động cũng như đối với các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT?

Có thể khẳng định, Tháng Công hàng năm là tháng có‎ ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn đối với tổ chức công đoàn, người lao động. Đã 12 năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh BR-VT luôn thực hiện tốt Thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng Công nhân và đồng ý lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân; công văn số 971-CV/TU ngày 23/4/2012 của Tỉnh ủy BR-VT “về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng Công nhân”. Qua đó, tiếp tục khẳng định giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự phát triển của xã hội; đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm của toàn xã hội, của các cấp, các ngành trong chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động được xem là Tháng dành riêng cho người lao động, Tháng của những người lao động; thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như công nhân tỉnh BR-VT phát huy vai trò tiên phong; năng lực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt là phục hồi, ổn định và phát triển doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19; gắn với chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cơ sở, lập thành tích chào mừng Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028;

Xin ông cho biết thêm về những nội dung hoạt động chủ yếu, trọng tâm của Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 là gì, thưa ông ?

Hoạt động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là chuỗi hoạt động mở đầu, tạo điểm nhấn quan trọng cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Với chủ đề của Tháng Công nhân là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”; Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Các cấp công đoàn sẽ tập trung vào 5 nội dung cụ thể sau:

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh trao quà

cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ nhất: Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”;tổ chức diễn đàn, chương trình gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động để lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền địa phương tiếp xúc, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; kịp thời phản ánh đến chính quyền, chủ doanh nghiệp, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ hai: Tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp

Thứ ba: Tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động; Phối hợp tổ chức “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; chương trình tham quan, nghỉ dưỡng, hoạt động “Kết nối trái tim” tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, xây dựng gia đình…

Thứ tư: Đặc biệt gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, có thể đưa một số nội dung hoạt động của Tháng Công nhân vào khuôn khổ, không gian của đại hội công đoàn cơ sở một cách hợp lý, thiết thực. tuyên truyền chủ trương xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, vai trò của lực lượng công nhân trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ 5: các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp thực hiện ít nhất 01 hoạt động có ý nghĩa thiết thực với người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Thưa ông, vậy các cấp công đoàn cần làm gì để thực hiện tốt 5 nội dung chủ yếu đề ra trong Tháng Công nhân?

Để thực hiện tốt các nội dung, hoạt động trong Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động các cấp công đoàn cần thực hiện tốt những nội dung tại kế hoạch số 326/KH-LĐLĐ ngày 13/02/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023; căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, tập trung vào 5 nội dung hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và gắn với các hoạt động, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028; bán sát chủ đề, cụ thể hóa các chương trình, nội dung hoạt động, tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống người lao động để làm nổi bật, tạo điểm nhấn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua ký kết chương trình phúc lợi cho CNVCLĐ; vận động doanh nghiệp xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn; thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi- lao động sáng tạo”, Chương trình 1 triệu sáng kiến vượt khó sáng tạo chiến thắng đại dịch Covid-19; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phối hợp với ngành chức năng tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người sử dụng lao động để được bày tỏ tâm tư nguyện vọng người lao động, kịp thời giải quyết những thắc mắc của CNVCLĐ, ổn định tư tưởng, góp phần cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngày 25/5 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ TP Vũng Tàu, CĐ các Khu Công nghiệp và các CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng động sáng tạo của CNVCLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng, phát triển giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0 hiện nay và thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan