bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phát huy dân chủ, chuẩn bị kỹ nhân sự là yếu tố quyết định thành công việc Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đại hội.

Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đang được triển khai đúng tiến độ tại các ngành, địa phương trong cả nước. Tại LĐLĐ TP Vũng Tàu nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức Đại hội thành công, trong đó có nội dung bầu cử trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã được thực hiện.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở là người đóng vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động công đoàn ở cơ sở. Chất lượng của phong trào công nhân, công đoàn cơ sở phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh, năng lực của vị “thủ lĩnh” này. Trong Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ về bầu cử BCH, chức danh Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn cơ sở  tại đại hội, Tổng LĐLĐVN đã chỉ rõ: Bầu cử trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội nhằm lựa chọn người có khả năng tập hợp, quy tụ đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, có đủ năng lực, uy tín làm Chủ tịch CĐCS.

Quá trình chuẩn bị,giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành, nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch CĐCS tại đại hội phải tiến hành đồng thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phải thật sự chu đáo và đúng quy trình,nguyên tắc lãnh đạo của Đảng (ở nơi có cấp ủy) vừa đảm bảo dân chủ, công khai, do đoàn viên trực tiếp giới thiệu và phù hợp với điều kiện của CĐCS thì ĐH các CĐCS mới tổ chức thành công

Đối với nhân sự bầu chức danh Chủ tịch CĐCS, ưu tiên giới thiệu, ứng cử, đề cử đoàn viên là cán bộ công đoàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ủy viên ban chấp hành, có thời gian làm cán bộ công đoàn từ 3 năm trở lên hoặc là người có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất hoặc trong hoạt động công đoàn.

Chị Phạm Thị Kim Thương – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT, người vừa được bầu tái cử nhiệm kỳ 2023 – 2028 trực tiếp tại đại hội chia sẻ, vấn đề mấu chốt để đại hội thành công, bầu cử đúng số lượng thành phần và đạt tỉ lệ tín nhiệm cao đó là công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, phải phát huy tốt dân chủ, công khai, minh bạch và luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, dư luận trong đoàn viên.

Đại diện LĐLĐ TP Vũng Tàu trao khen thưởng cho Đoàn viên CĐCS trường TH Võ Nguyên Giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại Hội

Việc tiếp thu ý kiến, góp ý của đoàn viên phải được quan tâm, thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội. Muốn vậy cán bộ công đoàn phải thường xuyên tiếp xúc, tạo diễn đàn, cơ hội để đoàn viên được dân chủ tham gia. Đặc biệt phải quy định cụ thể, phổ biến rõ về thời gian, phương thức tham gia ý kiến và giải trình kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) hay những phản ánh, dư luận trong đoàn viên cả về những nội dung tích cực và hạn chế trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Đến thời điểm này hầu hết các Đại hội của các CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP Vũng Tàu đều diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ, đúng Điều lệ CĐVN với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” và bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch CĐCS tại đại hội với số phiếu tín nhiệm cao. Qua đó khẳng định vai trò của CĐCS trong giám sát chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, quan tâm tạo sự hài hòa về lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, đơn vị; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được trích nộp đầy đủ, kịp thời; việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động được diễn ra thường xuyên, hình thức linh hoạt, hiệu quả… là những yếu tố góp phần tổ chức thành công đại hội CĐCS và bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS.

Bài, ảnh: Trần Thị Thanh Thủy – (PCT, LĐLĐ TP Vũng Tàu)

 


Bài viết liên quan