bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phối hợp thực hiện công trình, sản phẩm thi đua năm 2023 “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” của CĐCS xã Lộc An

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ (09/12/2003 – 09/12/2023) và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở xã Lộc An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn cơ sở xã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội xã Lộc An triển khai thực hiện công trình, sản phẩm thi đua năm 2023 “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn và tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon để xử lý theo quy định, làm thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên công đoàn và người dân đến đổi nhu yếu phẩm phải thu gom các chai nhựa, vỏ lon bỏ vào bao theo số ký tương ứng, cụ thể: 01 kg nhựa tương đương 01 sản phẩm; 02 kg nhựa tương đương 02 sản phẩm; 3 kg nhựa tương đương 3 sản phẩm; 4 kg nhựa tương đương 4 sản phẩm; 5 kg nhựa tương đương 5 sản phẩm.

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Khi đi đem rác nhưng lúc về không chỉ là quà nhu yếu phẩm, mà quan trọng hơn là ý thức và nhận thức về cách phân loại rác thải ở từng hộ gia đình, để chung tay bảo vệ môi trường ngày thêm sạch và đẹp hơn.

Phạm Duy Ân – CĐCS xã Lộc An


Bài viết liên quan