bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phối hợp triển khai chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện Thông báo Kết luận số 407/TB-UBND ngày 16/6/2022 của UBND Tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng Agribank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thanh toán không dùng tiền mặt để thay đổi thói quen từ sử dụng tiền giấy sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản thanh toán, gửi tiền tiết kiệm, mở thẻ,… tại ngân hàng Agribank để được phục vụ nhanh chóng, an toàn và chính xác.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan