bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 27/12. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hơn 70 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên trách LĐLĐ tỉnh tham dự.

Các đại biểu tập trung lắng nghe và ghi chép những nội dung quan trọng
Các đại biểu tập trung lắng nghe và ghi chép những nội dung quan trọng

Các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên quán triệt 4 chuyên đề cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm: Một số nội dung lớn trong nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN (báo Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan