bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 8239/QĐ-TLĐ, ngày 25/10/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028


Bài viết liên quan