bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC năm 2023

Nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC Sở Du lịch năm 2023 và việc thực hiện cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2023; đóng góp ý kiến hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; phát động phong trào thi đua năm 2024; ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn cơ quan và bàn giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở. Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Du lịch phối hợp với cơ quan Sở Du lịch tổ chức Hội nghị Hội nghị CBCC Sở Du lịch năm 2023.
          Tham dự Hội nghị có ông Trịnh Hàng – Bí thư Chi bộ- Giám đốc Sở Du lịch; bà Trần Thị Thu Hiền- Phó bí thư chi bộ- Phó Giám đốc Sở- Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Du lịch và toàn thể CBCC, đoàn viên công đoàn Sở Du lịch.

Ảnh: toàn cảnh Hội nghị CBCC
Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Du lịch năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Sở Du lịch năm 2024; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC Sở Du lịch năm 2023 và việc thực hiện cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2023; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Sở Du lịch; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Du lịch năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2024; báo cáo công khai quyết toán thu, chi tài chính hoạt động năm 2023 (Kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn thu khác); báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng trọng tâm thực hiện năm 2024.

Ảnh: Chủ tọa Hội nghị
Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025. Đồng thời, đòan chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận và trao đổi giữa CBCC, người lao động cơ quan với lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Sở về các chế độ liên quan đến người lao động. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trịnh Hàng – Bí thư chi bộ- Giám đốc Sở Du lịch đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và cơ quan Sở Du lịch trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, trong việc đảm bảo các quyền, lợi ích của CBCC, người lao động trong năm 2023 và đề nghị Ban chấp hành công đoàn, cơ quan Sở Du lịch tiếp tục phát huy, phối hợp hiệu quả hơn nữa trong năm 2024.

 

          Nhật Lệ- BCH CĐCS Sở Du lịch


Bài viết liên quan