bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Ngày 28/02/2023, tại văn phòng Sở Giao thông vận tải, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí  Nguyễn Đỗ Hải Thuận -Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT cùng với 81 đại biểu chính thức thuộc Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của CĐCS Sở Giao thông vận tải, cũng như việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động của BCH CĐCS trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Xây dựng đoàn kết, ổn định tư tưởng chính trị để Đoàn viên công đoàn yên tâm công tác là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Ban Chấp hành CĐCS trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Đỗ Hải Thuận – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo BCH CĐCS tiếp tục nâng cao chất lượng trong các hoạt động công đoàn, thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt trong công tác đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động phong trào cho Đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ năm 2023-2028 đề ra.

Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng như báo cáo kiểm điểm của BCH CĐCS, báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS lần thứ VII cũng như xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả các hoạt động chính của CĐCS trong nhiệm kỳ mới.

Trong không khí bầu cử sôi nổi và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ năm 2023– 2028 gồm 07 đồng chí.

 

Ban Chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS:

Đại hội kêu gọi Đoàn viên, CBCCNLĐ sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, xây dựng đội ngũ CBCCNLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Sở Giao thông vận tải nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

                                                                                            Nguyễn Thị Tường Linh

CĐCS Sở GTVT


Bài viết liên quan